Cart Is Empty

    سبد خرید شما خالی است.


دسته های محصولات

اینستاگرام فروشگاه خاتمی
تلگرام فروشگاه خاتمی
پیشنهاد شگفت انگیز
65,000 59,000

تومان


موارد استفاده ماساژ ، مصارف زیبایی (پوستی)

تخفیف به زودی شروع خواهد شد.

پیشنهاد شگفت انگیز
183,000 179,000

تومان


ارگانیک بودن محصول 100%
موارد استفاده ماساژ ، مصارف درمانی
روش روغن گیری توسط زنان بربر در مراکش (فیلم روغن گیری در سایت موجود است)

تخفیف به زودی شروع خواهد شد.

پیشنهاد شگفت انگیز
19,000 0

تومان


ارگانیک بودن محصول 100%
موارد استفاده ماساژ ، سالاد ، استفاده بصورت خام ، رژیم کتوژنیک
روش روغن گیری کلد پرس

تخفیف به زودی شروع خواهد شد.

پیشنهاد شگفت انگیز
232,000 208,000

تومان


ارگانیک بودن محصول 100%
موارد استفاده ماساژ ، سالاد ، استفاده بصورت خام
روش روغن گیری کلد پرس

تخفیف به زودی شروع خواهد شد.

پیشنهاد شگفت انگیز
30,000 27,000

تومان


ارگانیک بودن محصول 100%
موارد استفاده ماساژ ، سالاد ، استفاده بصورت خام
روش روغن گیری کلد پرس

تخفیف به زودی شروع خواهد شد.

پیشنهاد شگفت انگیز
89,000 82,000

تومان


موارد مصرف ماساژ
ارگانیک بودن محصول 100%
روغن های ترکیبی 5 نوع روغن ترکیبی ارگانیک

تخفیف به زودی شروع خواهد شد.

دسته های محصولات

اینستاگرام فروشگاه خاتمی
تلگرام فروشگاه خاتمی