روغن های ارگانیک 16 کالا یافت شد

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

ویژه روغن آفتابگردان فرابکر ارگانیک (سرخ کردنی) روغن آفتابگردان فرابکر ارگانیک (سرخ کردنی)

روغن آفتابگردان فرابکر ارگانیک (سرخ کردنی)

 قیمت نیم لیتری: ۱۶۰۰۰ ،  قیمت یک لیتری: ۲۹۰۰۰ ،  قیمت یک و نیم لیتری: ۴۳۵۰۰   ، قیمت دو لیتری : ۵۶۰۰۰   ، قیمت :چهار لیتری : ۹۸۰۰۰

15,500 تومان99,000 تومان
حراج

روغن ارگانیک دانه چیا

روغن بادام تلخ ارگانیک

قیمت ۷۵cc : ت۹۰۰۰   /  قیمت ۱۵۰cc : ت۱۷۰۰۰   /  قیمت  ۳۰۰cc :  ت۳۰۰۰۰

9,000 تومان30,000 تومان

روغن بادام زمینی ارگانیک

قیمت ۷۵cc : ت۴۰۰۰   /  قیمت ۱۵۰cc : ت۷۰۰۰   /  قیمت  ۳۰۰cc :  ت۱۲۰۰۰

4,000 تومان12,000 تومان

روغن بادام شیرین ارگانیک

قیمت ۷۵cc : ت۱۳۰۰۰   /  قیمت ۱۵۰cc : ت۲۵۰۰۰   /  قیمت  ۳۰۰cc :  ت۴۶۰۰۰

13,000 تومان46,000 تومان

روغن بنفشه ارگانیک

روغن بنفشه از بین برنده عفونت ‏هاى بینى است و اخلاط جمجمه را هم پاک مى‏ کند.

بهترین پیشگیرى ‏کننده از تمامى بیمارى‏ هاى مغزى و بیمارى‏ هاى نزله‏اى بکار بردن روغن بنفشه است.

35,000 تومان124,000 تومان

روغن پسته ارگانیک

قیمت ۷۵cc : ت۱۰۰۰۰   /  قیمت ۱۵۰cc : ت۱۹۰۰۰   /  قیمت  ۳۰۰cc :  ت۳۴۰۰۰

10,000 تومان34,000 تومان
ویژه روغن تخم گوجه فرنگی ارگانیک روغن تخم گوجه فرنگی ارگانیک

روغن تخم گوجه فرنگی ارگانیک

قیمت ۷۵cc : ت۷۰۰۰   /  قیمت ۱۵۰cc : ت۱۳۰۰۰   /  قیمت  ۳۰۰cc :  ت۲۴۰۰۰

7,000 تومان24,000 تومان

روغن رزماری ارگانیک

قیمت ۷۵cc : ت۱۲۰۰۰   /  قیمت ۱۵۰cc : ت۲۰۰۰۰   /  قیمت  ۳۰۰cc :  ت۳۸۰۰۰

12,000 تومان38,000 تومان

روغن ریحان

روغن ریحان

18,000 تومان61,000 تومان
ویژه روغن زیتون بکر بابو رودبار روغن زیتون بکر بابو رودبار

روغن زیتون بکر بابو رودبار

روغن زیتون نیم لیتری  قیمت : ۱۸۰۰۰ روغن زیتون یک لیتری قیمت : ۳۵۰۰۰ روغن زیتون یک و نیم لیتری قیمت : ۵۰۰۰۰ روغن زیتون دو لیتری  قیمت : ۶۶۰۰۰ روغن زیتون چهار لیتری  قیمت : ۱۲۱۰۰۰

18,000 تومان121,000 تومان
حراج ویژه

روغن زیتون فرابکر بابو رودبار...

روغن سقز ارگانیک

قیمت ۷۵cc : ت۱۲۰۰۰   /  قیمت ۱۵۰cc : ت۲۰۰۰۰   /  قیمت  ۳۰۰cc :  ت۳۲۰۰۰   /

12,000 تومان32,000 تومان

روغن سیاه دانه ارگانیک

قیمت ۷۵cc : ت۱۰۵۰۰   /  قیمت ۱۵۰cc : ت۲۰۰۰۰   /  قیمت  ۳۰۰cc :  ت۳۶۰۰۰   /

10,500 تومان36,000 تومان

روغن شاهدانه ارگانیک

قیمت ۷۵cc : ت۱۵۰۰۰   /  قیمت ۱۵۰cc : ت۲۸۰۰۰   /  قیمت  ۳۰۰cc :  ت۵۳۰۰۰

15,000 تومان53,000 تومان