روغن کنجد یا روغن ارده کنجد ؟

سوالی که شاید برای خیلی ها پیش بیاید این است که آیا روغن کنجد همان روغن ارده کنجد است ؟ ⭕️باید گفت که خیر ✔️ برای خواندن این نوشته نیاز دارید تا در مورد انواع روش های روغن گیری بدانید : چرا که روغن کنجد و  ارده کنجد از ۲ روش روغن گیری متفاوت بوجود می […]