روند تولید و تهیه روغن خراطین اصل (کرم ایزینیا فیتیدا)

روغن خراطین(گونه کرم ایزینیا فیتیدا – Eisenia fetida) انواع روغن های خراطین در ابتدا در مورد روغن های خراطین متفاوت برحسب جنس و گونه های مختلف توضیحاتی را ارائه میکنیم : در طبیعت بیش از ۲۷۰۰گونه از کرم های خاکی وجود دارند ؛ پس همانطور که در بالا اشاره شد میتوان از آنها روغن های […]