کنجاله چیست ؟ و از کجا میشود آن را تهیه کرد؟

کنجاله چیست ؟ در فرآیند روغن گیری در انواع دانه روغنی ، قسمتی از خروجی دستگاه ، روغن می باشد و قسمت اعظم خروجی فرایند تولید روغن ، تکه های خرد شده یا (پلت) است که از لحاظ ظاهری لوله مانند است. کنجاله ، از تمامی محصولاتی که روغن گیری میشود بدست می آید. برای مثال […]